Franjevačka provincija
Sv. Jeronima U DALMACIJI I ISTRI

Zlatna misa fra Veselka Grubišića

Na zlatnoj misi propovijedao je generalni vizitator Franjevačke provincije sv. Jeronima fra Ivan Sesar, a kao iznenađenje na slavlje je u zadnji čas stigao i misionar fra Ilija Barišić…

Blagoslov dvorane Cenacola uoči sv. Antuna u Puli

Trećeg dana trodnevnice uoči blagdana sv. Antuna misu je predvodio provincijal p. Tomislav Šanko uz koncelebraciju gvardijana. Nakon misnog slavlja predvoditelj je blagoslovio prostor Info centra Cenacolo koji je uređen u sklopu samostana.

Službena tabula 2022.

T A B U L A
sastavljena na kapitulskom kongresu
održanom u Samostanu sv. Frane u Zadru
od 31. svibnja do 2. lipnja 2022.