Franjevačka provincija
Sv. Jeronima U DALMACIJI I ISTRI

Pohod Generalnog ministra Samostanu sv. Ante na Poljudu

U srijedu, 29. prosinca, u sklopu bratskog posjeta Južnoslavenskoj konferenciji provincijalnih ministara, generalni ministar franjevačkog Reda fra Massimo Fusarelli pohodio je bratstvo našega Samostana sv. Ante na Poljudu.