Franjevačka provincija
Sv. Jeronima U DALMACIJI I ISTRI

Fra Pijo Pejić dobio Nagradu Grada Dubrovnika

Na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika održanoj u utorak, 2. veljače u Kazalištu Marina Držića uručene su i nagrade Grada Dubrovnika uz Dan Grada 2021. i blagdan sv. Vlaha. Među dobitnicima nagrade je i naš fra Pio Pejić.