Franjevačka provincija
Sv. Jeronima U DALMACIJI I ISTRI

Hodočašće mladih iz Samostana sv. Frane u Asiz

Pedeset mladih koji se okupljaju u crkvi i samostanu sv. Frane u Zadru, oni koji utorkom pohode vjeronauk u samostanskoj dvorani i aktivni su u crkvi sv. Frane čitajući ili u zboru mladih, u utorak 19. travnja stigli su u Zadar nakon petodnevnog hodočašća u Asiz.

Susret duhovnih zvanja rodom iz Ninskog dekanata

Susret svećenika, redovnika i redovnica rodom iz Ninskog dekanata prvi put je održan u petak 29. travnja u župi sv. Anselma u Ninu. Bili su tu i naša braća fra Anselmo Stulić (Nin), župnik župe Presvetog Srca Isusova u Zadru te župni vikar fra Gabrijel Škibola.

Blaženi Jakov Zadranin

Bl. Jakov Zadranin u dokumentima je zapisan kao Ilirski (Illyricus), Zadranin (a Jadera, di Zara), Slaven (Schiavone), Dalmatinac i sl. Mlad je stupio u Franjevački red u samostanu sv. Frane u Zadru. Nije bio svećenik, nego samo redovnik.

Provincijski kapitul na Košljunu

Na zajedanju redovitog Provincijskog kapitula Provincije sv. Jeronima u Dalmaciji i Istri koji se održava na Košljunu od 28. ožujka do 1. travnja 2016., pod predsjedanjem fra Andrije Bilokapića, provincijala i predsjednika Kapitula, izabrana je nova uprava Provincije.